Mehmet Şöhrap Sanlı

Lisans eğitimini 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Kurucusu olduğu Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile ülkemizde girişimcilik ekosisteminin oluşmasına yönelik ilk ya da öncü birçok projenin tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirdi. Proje uygulamalarının yanında girişimcilik, iş modeli geliştirme, stratejik planlama ve büyüme yönetimi alanlarında özgün içerikler ve yeni uygulama yöntemleri geliştirdi. Bu çerçevedeki çalışmalarından bazıları şunlardır:

  • Girişimciler İçin İş Planı Dosyası ve Rehberi: İlk yerli iş planı metodolojisi, 1997 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) resmi yayını olarak basılmıştır. Sektörde eğitim ve başvuru süreçlerinin temel dokümanıdır.
  • Senaryo Tabanlı İşletme Analizi Metodu: TEB KOBİ Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında uygulama dosyası olarak kullanılmaktadır.
  • İş Planına Dayalı İşletme Hızlandırma Modeli: 2004 yılında Avrupa Eğitim Vakfı tarafından ülkemizin en başarılı hızlandırma modeli seçilmiştir.
  • Gelecek Stratejileri Konferansı Metodu
  • Girişimcilik Süreci Değerlendirme Analizi Metodu
  • Teknoloji Startupları KPH (Karar, Plan, Hedef) Ticari Hızlandırma Modeli
  • Teknoloji Firmaları Stratejik Pazarlama Geliştirme Programı
  • Teknoloji Firmaları Stratejik Büyüme Yönetimi Rehberi

Mehmet Ş. Sanlı ayrıca ülkemizin girişimcilik ekosistemine yönelik programların nitelik ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu amaçla bugüne kadar çeşitli kurumlarla işbirliği içinde çok sayıda eğitmen, danışman ya da uzman yetiştirme programı tasarlamış ve uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan ve yıllardır uygulanmakta olan TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Programı ile bugüne kadar 50 binden fazla KOBİ’nin büyüme ve gelişme çabasına destek vermiştir. Yine uzun zamandan beri devam eden TEB KOBİ Danışmanı Yetiştirme Programlarının mezun sayısı 1000’i geçmiştir. Her iki program çeşitli uluslararası ödüle layık görülmüştür.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası tarafından desteklenen ve 10 ilde yer alan merkezleriyle ülkemizin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programı olan TİM-TEB Girişim Evlerinin Program Koordinatörlüğü görevini yürüten Mehmet Ş. Sanlı, son dönemde teknoloji girişimlerinin kurumsal firmalarla ve yatırımcı kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni yöntem ve uygulama programlarının tasarımı üzerinde çalışmaktadır.

http://www.mehmetsohrapsanli.com/

Alışveriş Sepetim